Необходимост и правилна употреба на съвременни антимикробни средства при екстракция на ретинирани мъдреци и възпалителни процеси на лицево-челюстната област.

В съвременната фармакология се създават непрекъснато нови антимикробни средства с отлична биодостъпност и широк спектър на действие. Ежедневната клинична практика ни сблъсква и показва истинската им клинична стойност и нежелани ефекти.

  • В практиката ни се създава лъжливо чувство, че с новите

антимикробни средства могат да се овладеят широк кръг инфекции, но много от антибиотиците имат празноти в спектъра си.

  • Широкоспектърните антибиотици предразполагат към суперинфекции с кандиви
  • Попадайки под действието на съвременните антибиотици микроорганизмите реагират с изработка на резистентност към тях.
  • Новите генерации антимикробни средства струват значително по-скъпо от досега използваните.

Има няколко фактора спомагащи за неправилна употреба и подходи за избягването й. Убеждението ни ,че по-високите дози или по-продължителното антибиотично лечение са от полза за болния е грешно и не дава добър резултат. Недостатъчното познаване на диагностичните и лечебните възможности при инфекцията и ненавременната хирургична интервенция усложнява клиничната картина и затруднява излекуването на пациента.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *