Д-р Трендафил Василев

дежурен хирург,дежурен стоматолог,специалист хирург

Дежурен стоматолог и специалист хирург от ВМА

 

Д-р Трендафил Василев е специалист хирург, получил своето образование във ВМА -Иван Петрович Павлов през 1981г. През кариерата си е работил като военен лекар по дентална медицина в системата на министерството на отбраната – първоначално в XI танкова бригада, а след това в клиниката по

ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНА ХИРУРГИЯ НА ВМА

Д-р  Трендафил Василев има придобита специалност, като хирург през 1991г. и висока квалификация.

Кабинетът е за специализирана медицинска помощ-ОРАЛНА ХИРУРГИЯ.Извършват се сложни хирургически интервенции,базирани на методите на д-р Соухаро Асанали и д-р Ясунори Казацаки от Университета Кайо-Япония. Оперативното лечение  протича изцяло безболезнено благодарение на качествени упойки от Германия. Следоперативният период е без усложнения ,спазвайки правилата на добрата хирургична практика.

Опитът на д-р Трендафил Василев от ВОЕННО МЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЯ в клиниката по ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНА ХИРУРГИЯ гарантира екзактно изпълнение на хирургическите манипулации.Пациентът може да разчита на коректно отношение при консултации и и оперативни интервениции.

 ЗУБНОЙ ВРАЧ

Лечение без боли благодаря анестезии немецкой фирмы осмотры и скидка в цене для граждан Росии и Украйны.

Оргиналная металокерамика / американским материалом/ с выгодной ценой хирургические операции зубов мудрости,зубных короней, кистей

стоматолог хирург Д-р Трендафил Василев-специалист хирург и дежурен стоматолог хирург

         КАБИНЕТЪТ НА ДЕЖУРЕН СТОМАТОЛОГ-ХИРУРГ Д-Р ТРЕНДАФИЛ ВАСИЛЕВ СЕ НАМИРА ТУК: