Антимикробна терапия при екстракция на ретинирани мъдреци

Антимикробната терапия при екстракция на ретинирани мъдреци има две цели: Максимална концентрация в кръвта и тъканите Време на въздействие Добра

Read more

Оперативен метод за изваждане на дистално наклонени ретинирани мъдреци

    Оперативната техника при изваждане на дистално разположени ретинирани мъдреци има някои особености.   В зависимост от дълбочината и костното покритие

Read more

Пациенти с антикоагулантна терапия и екстракция на мъдреци.

Пациентите с антикоагулантна терапия при екстракция на мъдреци и каквато и да е хирургична намеса подлежат на предварителни изследвания. Видовете

Read more

Алергия и местна упойка в стоматологичната практика.

Нова статия от дежурен стоматолог-хирург д-р Трендафил Василев/ тел.0886136209 / Алергията към местните упойки в стоматологичната практика е общо взето

Read more

Физиология и етапи на зарастване на костна рана след екстракция на зъб.

Физиологията и етапите на зарастване на костна рана след екстракция на зъб са продължителен процес, което естествено води до атрофия

Read more

Оперативен подход за изваждане на дълбоко разположен мъдрец в долната челюст.

Оперативният подход за изваждане на дълбоко разположен мъдрец в долната челюст понякога е с висока степен на трудност.Компактната кост ,

Read more

Операция за отстраняване на дълбоко ретиниран мъдрец на горната челюст.

Операцията за отстраняване на ретиниран мъдрец на горната челюст е интервенция с висока степен на трудност поради : -близостта на

Read more

Мъдреците като причина за ортодонтска аномалия

Ортодонтските аномалии като следствие на ретинитани мъдреци е често срещано в практиката. Отстраняването на мъдреците предшества ортодонтското лечение и гарантира

Read more

Дежурен стоматолог-хирург д-р Трендафил Василев от ВМА за оперативния подход при дълбоко ретиниран мъдрец със закривени корени

Оперативният подход при дълбоко ретиниран мъдрец с криви корени и изразен тризмус и масивен флегмон в подчелюстната област включва ренгенография

Read more

Дежурен стоматолог- хирург от ВМА за техниката на екстракция на ретиниран зъб с ниско ниво на трудност

Техниката на екстракция на ретиниран зъб с ниско ниво на трудност по принцип е безболезнена оперативна интервенция, отнемаща около 30-40мин.

Read more

Дежурен стоматолог хирург от ВМА за техника на изваждане на дълбоко ретиниран хоризонтален мъдрец.

Техниката на изваждане на дълбоко ретиниран хоризонтален мъдрец изисква опит и добър оперативен план. Това води до минимална травма и

Read more