Права на здравноосигурените пациенти за стоматологични дейности по договор с НЗОК.

Права на здравноосигурените пациенти за стоматологични дейности по договор с НЗОК.   Правата на здравноосигурените пациенти за стоматологични дейности според

Read more

Необходимост и правилна употреба на съвременни антимикробни средства при екстракция на ретинирани мъдреци и възпалителни процеси на лицево-челюстната област.

В съвременната фармакология се създават непрекъснато нови антимикробни средства с отлична биодостъпност и широк спектър на действие. Ежедневната клинична практика

Read more

Принципи при прилагането на антибактериалната терапия при екстракция на мъдреци

Принципите на прилагане на антибактериалната терапия при екстракция на мъдреци са важни жалони за успех на операцията. -Прилага се само

Read more

Договор със здравната каса / НЗОК/ на стоматолог-хирург

Договорът със здравната каса на стоматолог хирург включва пакет дейности, които за огромната част от здравно осигурените пациенти са неизвестни.Парадоксално

Read more

Антимикробна терапия при екстракция на ретинирани мъдреци

Антимикробната терапия при екстракция на ретинирани мъдреци има две цели: Максимална концентрация в кръвта и тъканите Време на въздействие Добра

Read more

Оперативен метод за изваждане на дистално наклонени ретинирани мъдреци

    Оперативната техника при изваждане на дистално разположени ретинирани мъдреци има някои особености.   В зависимост от дълбочината и костното покритие

Read more

Пациенти с антикоагулантна терапия и екстракция на мъдреци.

Пациентите с антикоагулантна терапия при екстракция на мъдреци и каквато и да е хирургична намеса подлежат на предварителни изследвания. Видовете

Read more

Алергия и местна упойка в стоматологичната практика.

Нова статия от дежурен стоматолог-хирург д-р Трендафил Василев/ тел.0886136209 / Алергията към местните упойки в стоматологичната практика е общо взето

Read more

Физиология и етапи на зарастване на костна рана след екстракция на зъб.

Физиологията и етапите на зарастване на костна рана след екстракция на зъб са продължителен процес, което естествено води до атрофия

Read more

Оперативен подход за изваждане на дълбоко разположен мъдрец в долната челюст.

Оперативният подход за изваждане на дълбоко разположен мъдрец в долната челюст понякога е с висока степен на трудност.Компактната кост ,

Read more

Операция за отстраняване на дълбоко ретиниран мъдрец на горната челюст.

Операцията за отстраняване на ретиниран мъдрец на горната челюст е интервенция с висока степен на трудност поради : -близостта на

Read more

Мъдреците като причина за ортодонтска аномалия

Ортодонтските аномалии като следствие на ретинитани мъдреци е често срещано в практиката. Отстраняването на мъдреците предшества ортодонтското лечение и гарантира

Read more

Дежурен стоматолог-хирург д-р Трендафил Василев от ВМА за оперативния подход при дълбоко ретиниран мъдрец със закривени корени

Оперативният подход при дълбоко ретиниран мъдрец с криви корени и изразен тризмус и масивен флегмон в подчелюстната област включва ренгенография

Read more