Принципи при прилагането на антибактериалната терапия при екстракция на мъдреци

Принципите на прилагане на антибактериалната терапия при екстракция на мъдреци са важни жалони за успех на операцията.

-Прилага се само при значима бактериална инфекция или риск от такава. В САЩ прилагането на антибиотик при екстракция на мъдреци не се практикува или е изключение. В Япония и Германия се започва с предварителен прием преди операцията. Изключение се прави само при болни с нутропения или нестабилна хемодинамика. Анамнестично се съобразяват с предишни приеми.

– Отчитане фармакокинетичните особености на използваните средства особено при съпътстващи бъбречни и чернодробни заболявания. Взима се предвид възраст ,имунно  състояние и килограми.

-Правилно дозиране на препарата. Обичайната продължителност е 5 до 10 дни и по изключение по-дълга

– Ранно преминаване от парентерален към орален прием.

-За предпочитане са бактерицидните пред бактериостатичните медикаменти.

-Отчитане взаимодействието с други успоредно прилагани медикаменти

-Предпочита се антибактериалната монотерапия и по изключение се комбинират антибиотици от различни групи

-При абсцеси и флегмони в лицевочелюстната област задължително антибактериалната терапия се съпътства с хирургична интервенция.Въздействието върху бактериалната инфекция само с антибиотици е погрешен подход за съжаление често използван от неопитни колеги

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *