Договор със здравната каса / НЗОК/ на стоматолог-хирург

Договорът със здравната каса на стоматолог хирург включва пакет дейности, които за огромната част от здравно осигурените пациенти са неизвестни.Парадоксално е , но е факт, че и немалка част от общопрактикуващите лекари по дентална медицина не ги познават. Това е в ущърб на осигурените лица и често води до заплащане на манипулации , платени от НЗОК. Всеки здравно осигурен има право на неограничен брой извадени зъби ежегодно и инцизия на абсцеси и флегмони. Този хирургичен пакет дейности е неограничен и категорично не касае трите броя дейности при общопрактикуващия дентален лекар, които се запазват. Всеки дентален лекар има правата да насочи пациентите си към стоматолог хирург за изваждане на неограничен брой зъби. Необходимо е само попълване на медицинско направление МЗ-119/ зелените бланки,които всеки колега е задължен да има във задължителния пакет с документи. Добрата колаборация между общопрактикуващия дентален лекар и оралния хирург спомага в голяма степен за добрата медицинска практика.

Връзката между ортодонтските аномалии и лечението им и ретинираните мъдреци е съвместна задача на двамата специалисти от която зависи крайният резултат. Екстракцията или инцизията при абсцеси и флегмони  е критерий за степента на подготовка на денталните лекари.Безразборното предписване на антибиотици и без екзактна хирургическа намеса често пъти е необосновано и е във вреда на пациента.В противовес с основните медицински правила е схващането, че при абсцеси и флегмони анестизията/ упойката / не е ефективна. От медицинска гледна точка това е дълбоко погрешно и често води до резистентност, неефективно лечение и сериозни усложнения .

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *