Пациенти с антикоагулантна терапия и екстракция на мъдреци.

Пациентите с антикоагулантна терапия при екстракция на мъдреци и каквато и да е хирургична намеса подлежат на предварителни изследвания.

Видовете каогуланти и антиагреганти са :

-кумаринови антикоагуланти с представители синтром и варфарин. Ефективността им се измерва чрез INR като препотъчителните стойности за екстракция са до две единици. Показанията на INR над тези стойности носи риска от хеморагия и налага използването на хемостатични гъбички и зашиване на раната. Като правило : при показания над 2 единици се препо-ръчва консултация с хематолог. Консултира се по отношение на риска от кардиологични усложнения. Спирането на пепаратите за 3дни при синтом и  дни за варфарин е след оценка на риска от съдов инцидент.

-нови антикоагуланти: дабигатран, ривароксабан,апиксабан. Рискът от кървене се определя чрез креатининовия индекс на бъбреците. Дабигатран се спира два дни преди ако клирансът е над 50мл/мин. Спира се 4 дни ако клирънса е по-малко от 30-50мл.на минута и 6 дни при клирънс под 30мл/минута.Ривароксабан се спира за 2дни при клирънс по-голям от 50мл/мин, за 4 дни  от 30 до 50милилитра на минута и 6дни ако е под 30мил.на минута

-Апиксабан се спира при същите нива на клирънса за същото време.Сроковете и риска от кардиологични и неврологични усложнения се консултират с хематолог.

-Тромбоцитни антикоаголанти

Техни представители са аспитин и клопидогрел/ плавикс/ Практиката е да се спрат  до 10 дни  преди интервенция

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *