Диференциална диагностика на актиномикоза в ЛЧО

Актиномикозата като заболяване е трудно за диагностициране и се наблюдава значително количество диагностични грешки. Причината се обяснява с два фактора:

Read more