ЗДРАВНА КАСА

 ДЕЖУРЕН ХИРУРГИЧЕН  СТОМАТОЛОГИЧЕН КАБИНЕТ В ЦЕНТЪРА НА СОФИЯ СЪС СПЕЦИАЛИЗИРАН ДОГОВОР С НЗОК

ПРИ ДЕЙНОСТИ ПОКРИВАНИ ОТ НЗОК С МЕДИЦИНСКО НАПРАВЛЕНИЕ БЛАНКА 119-МЗ /зелената бланка/. Всеки пациент има право на неограничен брой екстракции на цена 13,50 лв извън договорения пакет дейности с общопрактикуващите стоматолози.

НЗОК -ВАЖНО ЗА ПАЦИЕНТА

/ АВТОР Д-Р ТРЕНДАФИЛ ВАСИЛЕВ/

д-р Василев  има сключен договор с НЗОК  за специализирана хирургическа помощ. Същественото е ,че всеки осигурен пациент има право на неограничен брой изваждания на зъби или дълбоко разрушени корени на цена от 13,50 лв. независимо от използваните и неизползваните манипулации при личния си стоматолог. Тоест дали сте използвали или не трите манипулации, Вие имате право да поискате талон за стоматолог-хирург. Такъв не може да ви бъде отказан,защото всеки стоматолог е длъжен да има този талон -направление –ЗЕЛЕНА БЛАНКА 119-МЗ и безотказно да Ви насочи за хирург, защото НЯМА ОГРАНИЧЕНИЯ НИТО ЗА БРОЯ ТАЛОНИ, НИТО ЗА БРОЯ ИЗВАДЕНИ ЗЪБИ за всеки пациент. Талонът дава право и на хирургическо лечение на абсцеси и флегмони на цена от 11и 90лв. Наличието на такова направление дава съществено намаление при изваждане на мъдреци или ретинирани зъби.

Съществено и много важно за пациента е да знае,че тези талони важат САМО при хирурзи имащи договор за специализирана хирургична помощ с НЗОК. Важното е да се знае,че на територията на София и областта хирурзи ,имащи подобен договор са изключително малко и тези талони важат само при хирурзи със специализиран договор с НЗОК.

Може да получите специализирана помощ за проблеми за ракови и предракови образувания , заболявания на слюнчестите жлези ,темпоромандибуларната става,фрактури на челюстите.

ВАЖНО! При наличие на абсцес е правилно от медицинска гледна точка най-напред да се извади виновният зъб и след това да се назначи антибиотично лечение.Обратното е признак на недостатъчна квалификация на общопрактикуващия стоматолог или ако зъбът подлежи на лечение е правилно да се евакуира гнойта по хирургичен път. При отворен синус е важно в рамките на 24-48 часа да се затвори с оглед предпазване от по-сериозни усложнения, което се извършва от хирург.Изключително груба грешка и проява на некомпетентност е при появата на рана в устата или лицево-челюстната  област ,която не се повлиява повече от 14 дни да не се консултира с хирург.Много често се касае за раково образувание, което премахнато в начален етап преди разсейки в околните тъкани гарантира спасяване на човешки живот.Същото се отнася за бенки или петна по лицето,които променят цвета си или нарастват видимо.Накратко всеки пациент трябва да познава своите права като осигурено лице и данъкоплатец и да изисква спазването им.

Не съществува законово основание вашият стоматолог да Ви откаже талон направление за хирург,обратното е признак на меркантилност и нарушава правата на пациента подробно описани в закона на НЗОК!