Обезболяване при екстракция на мъдреци, абсцеси и флегмони в лицево-челюстната област.

Проводна анестезия при екстракция на ретинирани мъдреци и зъби се прави по Вайсбрем. Иглата се забожда в плика птеригомандибуларис като целта е достигането на нервус мандибуларис. Този нерв излиза в областта през форамен овале на черепа. Сетивните клонове –нервус букалис , нервус –лингвалис и нервус мандибуларис инфериор са прицелна точка при анестезия. Нервус мандибуларис заедно с едноименната артерия навлиза през форамен мандибуле в долночелюстния канал.

Познаването на техниката и анатомията гарантира пълно обезболяване при екстракции.

В моята практика при ектракция на ретинирани мъдреци поставям и латерално в областта на ъгъла на долната челюст около милилитър анестетик. Правя го при издлетяване на мъдреци, за да се избегне болката от периоста.При тризмус анестезията се прави послойно до пълно отваряне на устата. Пред и зад възпалителния процес –абсцес или флегмон се инфилтрира анестетик. Недопустимо е наличието на болка при екстракции на зъби, независимо от тежестта на процеса. Лошото обезболяване показва непознаване техниката и анатомията на областта.

Анестезията по Браун, Нейман, Фишер се прилага при изразен тризмус и е по-ефикасна от екстра –оралната анестезия.

Анестетиците използвани при тези манипулации не е необходимо да бъдат с високо съдържание на адреналин и норадреналин. Важно е не анестетика, а мястото и техниката на анестезия. Използват се предимно амидни производни индивидуално подбрани за пациента и неговите придружаващи заболявания.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *