Дежурен стоматолог-хирург Ви представя новата си статия

Клиника,диагностика и лечение на одонтогенни флегмони

  Най-често одонтогенните флегмони започват с проявата на остър или обострен хроничен периодонтит в областта на даден зъб.Инфекцията , предимно стафилококова, се разпространява от одонтогенното огнище в меките тъкани и симптомите , съпътстващи процеса се определят от локализацията на гнойно-възпалителните процеси.

   За повърхностните флегмони  е характерен дифузният инфилтрат ,покрит със хиперемия на кожата.Около инфилтрата се наблюдава изразен колатерален оток,който пречи да се определят границите на процеса. При дълбоките флегмони колатералният оток и инфилтрацията на тъканите е по-малко изразена и хиперемия на кожата почти няма. Флегмоните ,разположени в областта на дъвкателните мускули , респективно мъдреците, предизвикват тризмус /ограничено отваряне на устата/ на долната челюст нарушавайки дъвченето. При флегмони на подезичните мускули в областта на корена на езика тъканите са инфилтрирани с гной и езикът е повдигнат към небцето, има хиперемия на дъгите,нарушен е говорът и понякога дищането. Реакцията от страна на лимфните възли е адекватна и се изразява в болезненост и подуване и при пълпация не се напипват когато процесът е в подчелюстната област.

Общите симптоми са: повишение на темерературата до 30-40 градуса предимно вечер и сутрин. Наблюдава се изменение на кръвната картина –левкоцитоза и неотрофилия,олевяване на кръвната картина , РУЕ е увеличнео до 30мм . в час и дори повече.

Променят се белтъчните фракции, в урината се установява албуминоурия и хематоурия.

Лечението следва добрата медицинска практика и се състои в :

  • остраняването на виновния зъб
  • инцизия,дренаж и евакуация на гнойният инфилтрат
  • адекватна антибиотична защита със широкоспектърни антибиотици с комбинирано действие върху костните структори и меките тъкани, съобразени с наличната микрофлора.
  • адекватна физиотерапия

Спазването на тези лечебни практики гарантира успеха при лечението.Грешки и непознаване на проблема е третирането на пациентите само с антибиотик-резултатът е усложненията както от общ характер така и местни,понякога труднолечими усложнения като остиомиелит,миокардит и т.н.

Желателно е на начален етап лечението да се проведе от орален хирург,още повече че НЗОК поема клиничната пътека чрез медицинско направление до орален хирург МЗ119-зелената бланка.

 

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *