Медикаментозна терапия при изваждане на ретинирани мъдреци от дежурен зъболекар –хирург.

Медикаментозната терапия при изваждане на ретинирани мъдреци от дежурен зъболекар хирург има профилактична цел. Микробиологичната мишена са стрептококи и стафилококи

Read more

Изваждане на долни ретинирани мъдреци

Изваждането на долни ретинирани мъдреци понякога е доста сложна операция и ако не се проведе компетентно , може да доведе

Read more

Усложнения при екстракции на долни мъдреци

Усложнения при екстракции на долни мъдреци като продължение на предишната статия: Дълбокото разположение на мъдреците и отношението им към долночелюстния

Read more

Обезболяване при екстракция на мъдреци, абсцеси и флегмони в лицево-челюстната област.

Проводна анестезия при екстракция на ретинирани мъдреци и зъби се прави по Вайсбрем. Иглата се забожда в плика птеригомандибуларис като

Read more

Диференциална диагностика на актиномикоза в ЛЧО

Актиномикозата като заболяване е трудно за диагностициране и се наблюдава значително количество диагностични грешки. Причината се обяснява с два фактора:

Read more

Клиника и диференциална диагноза на специфичните възпалителни процеси в ЛЧО

Актиномикоза Това е хронично инфекциозно заболяване , предизвикано от актиномицети. Приема се ,че това е автоинфекция , поразяваща тъканите в

Read more