Оперативен подход за изваждане на дълбоко разположен мъдрец в долната челюст.

Оперативният подход за изваждане на дълбоко разположен мъдрец в долната челюст понякога е с висока степен на трудност.Компактната кост ,

Read more

Операция за отстраняване на дълбоко ретиниран мъдрец на горната челюст.

Операцията за отстраняване на ретиниран мъдрец на горната челюст е интервенция с висока степен на трудност поради : -близостта на

Read more

Мъдреците като причина за ортодонтска аномалия

Ортодонтските аномалии като следствие на ретинитани мъдреци е често срещано в практиката. Отстраняването на мъдреците предшества ортодонтското лечение и гарантира

Read more

Дежурен стоматолог-хирург д-р Трендафил Василев от ВМА за оперативния подход при дълбоко ретиниран мъдрец със закривени корени

Оперативният подход при дълбоко ретиниран мъдрец с криви корени и изразен тризмус и масивен флегмон в подчелюстната област включва ренгенография

Read more

Дежурен стоматолог хирург д-р Трендафил Василев от ВМА за хирургичен подход при хоризонтално разположен мъдрец с корени в подчелюстния канал

Хирургичният подход при хоризонтално разположен мъдрец се определя от отношението му към долночелюстния канал, покриващата го кост от рамото на горната челюст , дълбочината и разстоянието до предния зъб

Read more

Дежурен стоматолог- хирург от ВМА за техниката на екстракция на ретиниран зъб с ниско ниво на трудност

Техниката на екстракция на ретиниран зъб с ниско ниво на трудност по принцип е безболезнена оперативна интервенция, отнемаща около 30-40мин.

Read more

Дежурен стоматолог хирург от ВМА за техника на изваждане на дълбоко ретиниран хоризонтален мъдрец.

Техниката на изваждане на дълбоко ретиниран хоризонтален мъдрец изисква опит и добър оперативен план. Това води до минимална травма и

Read more

Медикаментозна терапия при изваждане на ретинирани мъдреци от дежурен зъболекар –хирург.

Медикаментозната терапия при изваждане на ретинирани мъдреци от дежурен зъболекар хирург има профилактична цел. Микробиологичната мишена са стрептококи и стафилококи

Read more