Дежурен стоматолог хирург от ВМА за техника на изваждане на дълбоко ретиниран хоризонтален мъдрец.

Техниката на изваждане на дълбоко ретиниран хоризонтален мъдрец изисква опит и добър оперативен план. Това води до минимална травма и

Read more

Медикаментозна терапия при изваждане на ретинирани мъдреци от дежурен зъболекар –хирург.

Медикаментозната терапия при изваждане на ретинирани мъдреци от дежурен зъболекар хирург има профилактична цел. Микробиологичната мишена са стрептококи и стафилококи

Read more

Изваждане на долни ретинирани мъдреци

Изваждането на долни ретинирани мъдреци понякога е доста сложна операция и ако не се проведе компетентно , може да доведе

Read more

Усложнения при екстракции на долни мъдреци

Усложнения при екстракции на долни мъдреци като продължение на предишната статия: Дълбокото разположение на мъдреците и отношението им към долночелюстния

Read more

Клиника на хроничния интерстициален сиалоденит

              Хроничният интерстициален сиалоденит  се характеризира патоанатомично с разрастване на съединителната тъкан без поражения на жлизестата. Среща се по-рядко от

Read more

Обезболяване при екстракция на мъдреци, абсцеси и флегмони в лицево-челюстната област.

Проводна анестезия при екстракция на ретинирани мъдреци и зъби се прави по Вайсбрем. Иглата се забожда в плика птеригомандибуларис като

Read more