Диференциална диагностика на актиномикоза в ЛЧО

Актиномикозата като заболяване е трудно за диагностициране и се наблюдава значително количество диагностични грешки. Причината се обяснява с два фактора:

Read more

Клиника и диференциална диагноза на специфичните възпалителни процеси в ЛЧО

Актиномикоза Това е хронично инфекциозно заболяване , предизвикано от актиномицети. Приема се ,че това е автоинфекция , поразяваща тъканите в

Read more

Диференциална диагностика на острия неспецифичен сиалоденит

При диагностиката се взимат предвид абсцеси и флегмони от зъбен произход, епидимичен паротит , лимфаденити или обостряне на хроничен неспецифичен

Read more

Съдържание на статиите от дежурен стоматолог-хирург д-р Трендафил Василев

Всички мои досега написани статии по азбучен ред и с линк към тях: Важни препоръки след изваждане на мъдрец.                  КЛИКНЕТЕ

Read more

Усложнение след екстракция на зъб и лечение

Усложнение след екстракция на зъб и лечение Остеит – това е често срещано усложнение , след екстракция на мъдреци и

Read more

Интраорални инцизии при абсцеси и флегмони

Абсцеси на птеригомандибуларното и парафаренгиалното пространство Основна причина са ретинирани и полуретинирани мъдреци или долни молари. Често има тризмус и

Read more

Операции при гнойно-възпалителни процеси в лицево-челюстната област

Гнойно-възпалителни процеси в лицево-челюстната област Абсцесите и флегмоните в лицево –челюстната област са често срещани заболявания и се нуждаят от

Read more

Доброкачествени тумори на челюстите

Доброкачествени тумори .Кратко експозе Доброкачествените тумори са включени и в предишната статия на д-р Трендафил Василев. Тази статия  е продължение

Read more

Доброкачествени тумори в лицево-челюстната област

Клиника и диференциална диагностика на доброкачествените тумори в лицево –челюстната област   В тази статия ще откриете важни особености на

Read more

Диференциална диагностика на одонтогенни и неодонтогенни лимфаденити

Диференциална диагностика на одонтогенни и неодонтогенни лимфаденити Тази статия е продължение на статията ми за Клиниката на неспецифичните лимфаденити. Може

Read more

Възпалителни заболявания на лимфните възли

Възпалителни заболявания на лимфните възли в  лицево –челюстната област и шията   Интерес за общопрактикуващите стоматолози представляват подчелюстните лимфни възли

Read more